Så här skriver du en arbetsorder

Vad är en arbetsorder?

En arbetsorder innehåller information om vilket tillbehör som ska monteras  på ett hjälpmedel eller hur hjälpmedlet ska anpassas så att det fungerar bättre för patienten. 

Vem skriver arbetsordern? 

Patientens förskrivare fyller i arbetsordern i Beställningsportalen

Vad ska skrivas i arbetsordern?

 • Regnr/individnummer, ex. A12345
 • Bredd, djup och höjd på anpassningen, ange måtten i cm.
 • Vilken sida som ska anpassas (hö/vä). 
 • Ska patienten komma med hjälpmedlet eller ska det hämtas? 
 • Välj endast ett alternativ/kryss under rubriken Val av åtgärd.
 • Informera om patienten behöver en säng/brits under tiden monteringen/anpassningen utförs.
 • Se till att kontaktuppgifterna är uppdaterade (inga växelnummer). 
 • Skicka gärna bild/skiss på anpassningen om det kan hjälpa teknikern att förstå anpassningen. För elrullstolsanpassningar skickar du e-post till hjmsela.slso@regionstockholm.se och för övriga anpassningstekniker skickar du till hjmsteka.slso@regionstockholm.se. Observera att inga personuppgifter får skickas med e-post. 

Det är viktigt att vi får tydlig information för att snabbare kunna hantera ärendet. I de fall vi saknar information kommer arbetsordern att felfällas och handläggningstiden blir då längre. 

När behövs en arbetsorder? 

 • När ett hjälpmedel ska anpassas eller specialanpassas.
 • När ett tillbehör beställs i efterhand, ex en kryckkäpphållare som ska monteras på en elrullstol. 

Finns det tillfällen då arbetsordern inte behövs? 

Om hjälpmedlet beställs samtidigt som tillbehören behövs ingen arbetsorder. Vi monterar tillbehören före leverans. 

Hämtning och lämning vid montering/anpassning

Välj något av nedanstående alternativ:

 1. Patienten, eller annan person, kommer själv med hjälpmedlet till Hjälpmedel Stockholm och arbetet utförs under en bokad tid. Vi kommer i första hand att skicka en brevkallelse och därför är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter. 
 2. Vi hämtar hjälpmedlet från patienten, utför arbetet och skickar sedan tillbaka hjälpmedlet till patienten. Patienten är utan hjälpmedlet i ca en vecka med detta alternativ.  I särskilda fall kan det vara möjligt för oss att hämta hjälpmedlet och sedan återlämna det samma eller nästkommande dag. Detta behöver du som förskrivare ange i arbetsordern.

Vi har ingen möjlighet att utföra anpassningar eller monteringar på annan plats än i vår verkstad på Hjälpmedel Stockholm. Endast enklare reparationer utförs hos patienten av våra servicetekniker.

Vid behov av sjukresa läs här.

Felfällning av arbetsorder

Om vi saknar relevanta uppgifter i arbetsordern kommer den att felfällas. Du som förskrivare kan då redigera arbetsordern och skicka in den på nytt.