Vårdarstyrda drivaggregat

Vi har ett antal färdiga kombinationer av rullstolar med vårdarstyrt drivaggregat. Vårdarstyrning innebär att det inte är patienten själv som kör rullstolen utan till exempel anhörig eller assistent. Ett drivaggregat är en hjälpmotor som monteras på en rullstol.

Vid val av rullstol och drivaggregat följer vi det kombinationsavtal som finns mellan rullstols- och drivaggregatsleverantörerna. För att garantin ska gälla för de separata produkterna finns det krav på hur de ska monteras, hanteras och utrustas/begränsas med tillbehör. Nedanstående alternativ går att beställa: 

När får drivaggregat förskrivas? 

Drivaggregat får förskrivas om: 

  • patienten bor i eget boende och närstående dagligen hjälper patienten i egna hemmet. 
  • både patienten och maka/make som kör patienten, bor på särskilt boende. 
  • patienten bor i särskilt boende men även bor frekvent hos anhörig (och sover över). 

När får det inte förskrivas? 

Ett drivaggregat får inte förskrivas i de fall en närstående som bor i eget boende dagligen kommer och hälsar på patient i särskilt boende. Inte heller om anhörig tar hem patienten från särskilt boende över dagen. 

Förstahandsval: 

  • Lille viking i kombineras med Transit, Azalea eller Cross. Den kan även beställas till en redan levererad HD eller M100. 

Andrahandsval: 

  • Viamobil V25 i kombination med Azalea.
  • E-walk i kombination med Transit eller Cross. 
  • E-drive i kombination med Azalea Assist eller Seabass. Den kan även beställas till en redan levererad HD600/650.