Vårdarstyrda drivaggregat

Vi har ett antal färdiga kombinationer av rullstolar med vårdarstyrt drivaggregat. Vårdarstyrning innebär att det inte är patienten själv som kör rullstolen utan till exempel anhörig eller assistent. Ett drivaggregat är en hjälpmotor som monteras på en rullstol.

Vid val av rullstol och drivaggregat följer vi det kombinationsavtal som finns mellan rullstols- och drivaggregatsleverantörerna. För att garantin ska gälla för de separata produkterna finns det krav på hur de ska monteras, hanteras och utrustas/begränsas med tillbehör. Nedanstående alternativ går att beställa: 

Förskrivningskriterier

Drivaggregat och drivhjul med motor till manuell rullstol kan förskrivas för att underlätta de närståendes dagliga arbete i den egna bostaden.

Förhållandet vad gäller terräng, personens vikt och den anhöriges styrka ska vara sådana att det medför betydande svårigheter att skjutsa manuellt. Vid individuell behovsbedömning ska effekt/nytta, angelägenhet och konsekvens bedömas som stor och frekvens som ofta.

När får det inte förskrivas? 

Ett drivaggregat får inte förskrivas i de fall en närstående som bor i eget boende dagligen kommer och hälsar på patient i särskilt boende. Inte heller om anhörig tar hem patienten från särskilt boende över dagen. 

Förstahandsval: 

  • Lille Viking i kombination med Transit, Azalea, Cross och HD Balance. Den kan även beställas till en redan levererad HD.

Andrahandsval: 

  • Viamobil V25 i kombination med Azalea.
  • E-walk i kombination med Transit, Cross och HD Balance.
  • E-drive i kombination med Azalea Assist, Dahlia 16", HD Balance 16" eller Seabass. Den kan även beställas till en redan levererad HD600/650.