Var och hur återlämnar jag hjälpmedel?

Förskrivna hjälpmedel är ett lån från Region Stockholm och ska lämnas tillbaka när behovet inte längre kvarstår. Hjälpmedlen ska återlämnas väl rengjorda. Vissa av de återlämnade hjälpmedlen rekonditioneras av oss till nyskick och kan sedan användas igen av andra patienter.

Lämna tillbaka till Hjälpmedel Stockholm

Både bashjälpmedel och de hjälpmedel med registreringsnummer kan lämnas tillbaka på Bergtallsvägen 10 i Älvsjö (entréplan). Våra öppettider är 8.00 - 16.30 helgfria vardagar.

Lämna tillbaka hos vårdgivare

Bashjälpmedel (exempelvis rollator, toalettstolsförhöjning och badbräda) kan lämnas tillbaka på närmaste vårdcentral eller hos din förskrivare.

Beställning av hämtning

Personligt förskrivna hjälpmedel (exempelvis rullstolar, golvlyftar och vissa barnhjälpmedel) kan hämtas av hjälpmedelsverksamheten utan kostnad. Bashjälpmedel kan, i mån av plats, hämtas samtidigt. 

Beställ hämtning genom att ringa Kundsupporten på telefonnummer 08- 123 476 00, knappval 1, alternativt skriver du som förskrivare en beställning av hämtning i Beställningsportalen (en så kallad arbetsorder). Fäst en kopia av arbetsordern på hjälpmedlet.

Lämna tillbaka elrullstol

Laddare, övriga tillbehör samt instruktionsbok ska medfölja vid återlämning. Patient kan inte lämna tillbaka sin elrullstol utan förskrivarens medgivande.

Lämna tillbaka säng och/eller sänglyft

Ange tydligt att det är en säng eller sänglyft som ska hämtas. Andra hjälpmedel kan bli hämtade samtidigt om det anges på arbetsordern.

Hjälpmedlen ska vara nedmonterade, rengjorda och samlade runt sängen. Distributören Roux Healthcare (tidigare SAPS) tar kontakt dagen före hämtning.

Flytt av säng/sänglyft är ett egenansvar för patienten vilket innebär att patienten ansvarar för flytt och kostnader i samband med flytt.

Lämna tillbaka taklyft

Nedmontering av taklyft kan beställas direkt av patient eller anhörig i samband med flytt till annan bostad, ring 08-123 476 00 och menyval 1 Order. Uppmontering av taklyft kräver alltid att patienten kontaktar förskrivaren.