Korttidsförskrivning av hjälpmedel

Korttidsförskrivning av hjälpmedel används då det medicinska behovet är tillfälligt (max sex månader).

Korttidsförskrivning av enkla bashjälpmedel

Enkla bashjälpmedel är exempelvis kryckkäppar, förhöjningsklossar, duschstol och fristående toaförhöjning. Som förskrivare kan du se bashjälpmedelsförrådslistan i Beställningsportalen. 

Vid korttidsförskrivning av enkla bashjälpmedel ska förskrivaren lämna ut ett inbetalningskort till patienten. Kostnad för enkla bashjälpmedel är 100 kr per hjälpmedel per tre månader. 

Om behovet kvarstår efter sex månader

Om behovet kvarstår efter sex månader krävs vanlig förskrivning av hjälpmedel. Om ingen förskrivning görs, fortsätter patienten att betala en avgift varje månad (gäller ej enkla bashjälpmedel).

Personer med varaktiga funktionsnedsättningar

Personer med varaktiga funktionsnedsättningar, men med tillfälligt behov av specifikt hjälpmedel, erlägger ingen avgift. Vid sådan korttidsförskrivning, skriver du som förskrivare en kommentar i beställningen om att "ingen avgift ska utgå på grund av varaktig funktionsnedsättning". 

Beställning av korttidsförskrivet hjälpmedel

Korttidsförskrivet hjälpmedel beställs via Beställningsportalen senast 24 timmar innan förväntad hämtning.

  • Markera valet "Hämtas" i beställningen
  •  I fältet: "Leveranskommentar" skriver du: "Hämtas på Hjälpmedel Stockholm". Ange datum och ungefärlig tidpunkt. 
  • Ring Kundtjänst Order och kontrollera lagersaldo innan beställning för snabbast möjliga leverans. Du har då möjlighet att ändra ditt artikelval i relation till befintligt lagersaldo. 

Hämtning och återlämning av korttidsförskrivet hjälpmedel

Vid korttidsförskrivning ombesörjer patienten själv hämtning och återlämning. Vår lagerpersonal ringer från hemligt nummer när hjälpmedlet går att hämta. Beställningens referensnummer alternativt patientens personnummer anges vid hämtning i receptionen. Hjälpmedel Stockholm obesörjer fakturering för de hjälpmedel som har en avgift per månad (se prislista). 

Om hjälpmedel med avgift per månad lämnas tillbaka på vårdcentral eller direkt till förskrivare, måste Hjälpmedel Stockholm få information om detta. I annat fall kommer patientens avgift att fortlöpa. Hämtning beställer du som förskrivare via en arbetsorder i Beställningsportalen. 

Avgifter

I Hjälpmedelsguiden finns information om avgifter vid korttidsförskrivning.

Ingen avgift utgår för transport vid korttidsförskrivning. Leverans endast inom Hjälpmedel Stockholms upptagningsområde.

Beställning av inbetalningskort

Inbetalningskort som används vid korttidsförskrivning beställs via e-post: hjalpmedelstockholm.slso@regionstockholm.se eller telefon: 08-123 476 00, menyval 1.