Retur av felbeställt hjälpmedel

När du har beställt fel artikel kan du returnera den till Hjälpmedel Stockholm. Hjälpmedlet ska vara oanvänt. 

  • Emballera hjälpmedlet, helst i originalförpackningen.
  • Fyll i blanketten "Retur av felbeställt hjälpmedel".
  • Om hjälpmedlet ska hämtas ska en arbetsorder skrivas i Beställningsportalen. Skriv vad som ska hämtas i fältet "Typ av hjälpmedel", kryssa i rutan för "Återlämning" samt skriv Retur felbeställt i fältet "Specifikation".
  • Fäst returblanketten och en kopia på arbetsordern på emballaget.
  • Returnera hjälpmedlet separerat från smutsigt gods.