Dynor

Enklare dynor hittar du på funktionsområde 181006 i Beställningsportalen. De mer avancerade dynorna finns på funktionsområde 043303.

Dyna vid korttidsförskrivning

Vi rekomenderar att du som förskrivare väljer en grön markerad dyna under funktionsområde 181006- Sittdynor och underlägg, Tryckfördelande dyna AB alternativt Dyna för korttidsittande AA vid kortttidsförskrivning av manuell rullstol till vuxna.

Kort leveranstid

Endast de dynor och storlekar med grön markering i Beställningsportalen går att få med kort leveranstid.