Dynor

Enklare dynor hittar du på funktionsområde 1225 i Beställningsportalen. De mer avancerade dynorna finns på funktionsområde 043303.

Dyna vid korttidsförskrivning

Vi rekomenderar att du som förskrivare väljer en grön markerad dyna under funktionsområde 122506, Sittdynor och underlägg, Tryckfördelande dyna AB alternativt Dyna för korttidsittande AA vid kortttidsförskrivning av manuell rullstol till vuxna.

Kort leveranstid

Endast de dynor och storlekar med grön markering i Beställningsportalen går att få med kort leveranstid.