Hembesök

Konsultationen sker oftast i Hjälpmedel Stockholms lokaler men ska vid särskilda fall även kunna ske i patientens hem, vid vårdgivarens mottagningar eller vid klinik där patienten är inlagd.

Särskilda fall kan vara då patienten av medicinska skäl:

  • Inte kan åka med någon form av transport till Hjälpmedel Stockholm.
  • Inte kan vistas i Hjälpmedel Stockholms lokaler.