Hembesök

Konsultationen sker oftast i Hjälpmedel Stockholms lokaler men ska vid särskilda fall även kunna ske i patientens hem, vid vårdgivarens mottagningar eller vid klinik där patienten är inlagd.

Särskilda fall kan vara då patienten av medicinska skäl:

  • inte kan åka med någon form av transport till hjälpmedelscentralen
  • inte kan vistas i hjälpmedelscentralens lokaler