Att tänka på vid service och reparation

  • Hjälpmedlet ska vara väl rengjort.
  • Ange aktuellt telefonnummer till person som vi kan kontakta vid frågor om servicen.
  • Förskrivare som skriver arbetsorder för service eller reparation, ska beskriva felet så utförligt som möjligt på arbetsordern, eller lämna telefonnummer till kontaktperson.
  • Uppge hjälpmedlets eventuella registreringsnummer. Etikett sitter på hjälpmedlet.
  • Uppge om hjälpmedlet är en specialanpassad produkt. Etikett sitter på hjälpmedlet.
  • Under tiden som hjälpmedlet servas väntar patienten i väntrummet. Ta med egen lyftsele för eventuell hjälp vid förflyttning.
  • Eventuell laddare ska alltid medfölja vid service (gäller ej laddare som är fast monterad i vägg eller tak).