Återlämning vid dödsfall

Vid händelse av dödsfall ska förskrivna hjälpmedel lämnas tillbaka till Hjälpmedel Stockholm inom 20 arbetsdagar. Vi önskar därför besked när behovet av hjälpmedlet upphör och en hämtning ska göras.

Brev om återlämning skickas till folkbokföringsadressen. Om kommunen eller privata vårdgivare hyr hjälpmedel kommer brev om återlämning att skickas till verksamhetens adress.

Förskrivaren kan skicka in en arbetsorder på hämtning via Beställningsportalen. Fäst en kopia av arbetsordern på hjälpmedlet.