Kontakt hjälpmedelskonsulent

Kontakta en hjälpmedelskonsulent för stöd och rådgivning kring hjälpmedel, regelverk och rutiner.

Telefon

Hjälpmedelskonsulenterna har telefontid alla helgfria vardagar kl. 8-16.30. Ring 08-123 476 00 och välj menyval 2 för Sortimentsrådgivning. 

E-post

Det går bra att skicka din fråga till respektive sortimentsgrupps e-postadress. Tänk på att inte skicka personuppgifter i e-posten!

ADL

E-post: hjmsadl.slso@sll.se
Kontaktuppgifter till konsulenterna i ADL-gruppen.

Elrullstolar

E-post: hjmselrull.slso@sll.se 
Kontaktuppgifter till konsulenterna i elrullstolsgruppen.

Manuella rullstolar

E-post: hjmsmanrull.slso@sll.se 
Kontaktuppgifter till konsulenterna i manuella rullstolsgruppen.