Utprovningssortiment

I sortimentsrummen på Hjälpmedel Stockholm finns ett urval av hjälpmedel för utprovning.

Utprovningssortimentet består av hjälpmedel som vi har upphandlat, men även enstaka exemplar av tidigare upphandlat sortiment. Ska du som förskrivare ha egen utprovning med patient, kan det vara bra att kontakta en sortimentsansvarig hjälpmedelskonsulent för att säkerställa att det som ska provas finns i sortimentrummet. Hjälpmedlet kan dock inte bokas i förväg.