Sjukresor

Du kan åka sjukresor om det finns medicinska skäl.

För dig som har beviljad färdtjänst

Om du har beviljad färdtjänst har du också rätt till sjukresor. Vi kan då hjälpa dig att registera tillstånd på ditt sjukresekort och boka sjukresor till och från Hjälpmedel Stockholm.

För dig som inte har beviljad färdtjänst

Om du inte har beviljad färdtjänst är det din vårdgivare (förskrivare eller läkare) som bedömer om du har rätt till sjukresa. Hen ger dig tillstånd att resa samt ett sjukresekort. Om du inte har färdtjänst men medicinska skäl till sjukresor är det därför viktigt att du kontaktar din förskrivare - så hen inför ditt besök hos oss, kan ladda ditt kort med resa till/från oss!

Färdtjänstens hemsida

För ytterligare information om färtjänstresor och sjukresor inom Region Stockholm kan du besöka färdtjänstens hemsida.