Anpassningstekniker

Kontakta anpassningstekniker när du har frågor om en anpassningar av ett hjälpmedel. Till oss kan du även skicka e-post med bild/skiss som hör till en arbetsorder.

Kontakt e-post

 

Tänk på! 

  • Avidentifiera bilden eller informationen du skickar.
  • Ange referensnummer från Beställningsportalen i e-postens ärenderad.