Anpassningstekniker

Frågor gällande en anpassning inom sortimentet elrullstolar, manuella rullstolar, sitsar, dynor eller ADL-hjälpmedel? Behöver du komplettera en arbetsorder med bild eller skiss?

Kontakta våra anpassningstekniker via e-post!

  • Avidentifiera bilden eller informationen du skickar.
  • Ange referensnummer från Beställningsportalen i e-postens ärenderad.

E-post

Anpassningstekniker för elrullstolar:

E-post

Anpassningstekniker för manuella rullstolar, sitsar och dynor samt ADL-hjälpmedel: