Anpassningstekniker

Skicka fråga eller bild/skiss

Du som förskrivare kan kontakta en anpassningstekniker när du har frågor om anpassningar av ett hjälpmedel. Det går även bra att skicka e-post med bild/skiss som hör till en arbetsorder till någon av e-postadresserna nedan. 

E-postadresser till anpassningstekniker

Tänk på

Kom ihåg att avidentifiera bilden eller information som du skickar. Inga personuppgifter får finnas i e-posten. Ange referensnumret från Beställningsportalen i e-postens ämnesrad.