Byte av förskola eller skola

Information angående hjälpmedel som ska tas med vid byte av förskola eller skola. 

Beställning i samband med flytt

När ett hjälpmedel ska tas med vid byte av förskola eller skola skrivs en ny beställning av förskrivaren med ”Redan levererad” ikryssad, hjälpmedlets registreringsnummer samt namn och adress på den nya skolan.

I kommentarsfältet skrivs vilket datum som hyran ska sägas upp från förskolan/skolan och vilket datum hjälpmedlet börjar användas på det nya stället.

Flytt av hjälpmedlet

Den fysiska flytten av hjälpmedlet hanteras inte av Hjälpmedel Stockholm.

Rätt betalare

Vid byte mellan olika skolformer, till exempel från förskola till skola är det viktigt att beställningen är korrekt beträffande vem som ska betala, regionen (förskrivning) eller förskola/kommun (hyra), se Överenskommelse Storsthlm.

För bashjälpmedel (vanligen hjälpmedel utan registreringsnummer) behöver Hjälpmedel Stockholm ingen information eller beställning vid byte av förskola eller skola.