Legitimation vid uthämtning av paket

Vissa tillbehör och hjälpmedel skickas som rekommenderade brev eller postpaket. Posten kräver legitimation vid uthämtning.

Om adressaten är under 18 år och saknar legitimation måste personbevis tas med och de vårdnadshavare som står på personbeviset måste legitimera sig för att kunna hämta ut försändelsen. 

För att underlätta för patient och anhöriga ber vi dig som förskrivare att, då patienten är under 18 år, ange myndig anhörig som kan agera mottagare om vi skickar försändelsen per post. Denna information (den anhörigas fullständiga namn och adress) skriver du i Beställningsportalen under rubriken "Information till Hjälpmedel Stockholm/KommSyn Stockholm".