Leverans av hjälpmedel till patient

Före hämtning och lämning av hjälpmedel hos patient ringer våra chaufförer och aviserar att de är på väg. Undantag till detta är endast om förskrivaren angett något annat vid beställning av hjälpmedlet.

I transportschemat kan du se vilka dagar vi hämtar och lämnar hjälpmedel i ditt område. 

Patient i norra delen av Stockholms län

På fredagar sker hämtning och lämning av hjälpmedel för patienter i norra delen av länet.

Transportschema för Hjälpmedel Stockholms och KommSyns patienter