Första kontakten

Om du är i behov av hjälpmedel behöver du i första hand kontakta en förskrivare. Hjälpmedel Stockholm har ingen möjlighet att lämna ut hjälpmedel utan att de har förskrivits/beställts av en förskrivare.

Om du behöver hjälp med att ta reda på var du kan vända dig för att hitta en förskrivare där du är folkbokförd kan du besöka 1177 Vårdguidens hemsida under rubriken "Hitta vård".

Ditt ansvar

I Hjälpmedelsguiden kan du läsa mer om de villkor som gäller vid användning av våra hjälpmedel.