Konsultation

I de fall förskrivaren önskar utprovningshjälp träffas patienten, förskrivaren, konsulent och eventuellt en tekniker för en konsultation. Förskrivaren skickar på förhand en konsultationsblankett för det hjälpmedel som ska provas.

En förutsättning för att kunna skicka in en konsultationsblankett är att förskrivaren har träffat patienten och bedömt patientens behov, såväl fysiska som kognitiva status i kombination med omgivning/närmiljö.

Förskrivaren måste ha definierat syfte och mål samt inkomma med information som kan påverka val av hjälpmedel.

Fyll i en blankett

Förskrivaren väljer den konsultationsblankett som gäller för det sortiment som ska provas. Vi ser helst att blanketten fylls i på datorn och därefter skrivs ut. Blanketterna scannas in i journalsystemet och när de fylls i för hand blir de ibland oläsbara. Konsultationsblanketten skickas per post till Hjälpmedel Stockholm. Alternativt kan du fylla i konsultationsblanketten direkt i Take Care Så här gör du! 

Erbjuden tid inom 15 dagar

Förskrivare och patient erbjuds en utprovningstid inom 15 arbetsdagar efter inkommen konsultationsblankett.  Förskrivaren kontaktas via e-post eller telefon. 

Bekräfta inom 3 dagar

Tiden ska bekräftas av förskrivaren inom tre arbetsdagar. I annat fall erbjuds tiden till annan patient. 

Kallelse

Bekräftelse av bokad tid skickas via e-post. Vi skickar ej ut någon kallelse till patient. Det är förskrivaren som ansvarar för att meddela patienten om den inbokade tiden. 

Tolk

Vid behov bokar förskrivaren tolk till konsultationstillfället. 

Sjukresa

Endast i de fall då patienten är beviljad färdtjänst kan vi hjälpa till med att registrera tillstånd på sjukresekortet eller boka sjukresor till och från vår verksamhet. 

Parkering

Information om parkering hittar du här.

Återbud

Patient lämnar återbud till förskrivaren som ansvarar för att meddela inbokad hjälpmedelskonsulent. I de fall återbud måste lämnas med kort varsel, vänligen ring 08-123 476 00 och välj menyval 1. 

Konsultationsblankett vid skyddad ID

Här hittar du information om vad som gäller vid inbokning av konsultation till patient med skyddad ID/skyddade personuppgifter.