Konsultation

I de fall förskrivaren önskar utprovningshjälp träffas patienten, förskrivaren, konsulent och eventuellt en tekniker för en konsultation. Förskrivaren skickar på förhand en konsultationsblankett för det hjälpmedel som ska provas.

En förutsättning för att kunna skicka in en konsultationsblankett är att förskrivaren har träffat patienten och bedömt patientens behov, såväl fysiska som kognitiva status i kombination med omgivning/närmiljö.

Förskrivaren måste ha definierat syfte och mål samt inkomma med information som kan påverka val av hjälpmedel.

Fyll i en blankett

Förskrivaren väljer den konsultationsblankett som gäller för det sortiment som ska provas. Vi ser helst att blanketten fylls i på datorn och därefter skrivs ut. Blanketterna scannas in i journalsystemet och när de fylls i för hand blir de ibland oläsbara. 

Du kan även fylla i konsultationsblanketten direkt i Take Care. Så här gör du! 

Erbjuden tid inom 20 dagar

Förskrivare och patient erbjuds en utprovningstid inom 20 arbetsdagar efter inkommen konsultationsblankett. Blanketten skickas per post eller genom Take Care. Förskrivaren kontaktas via e-post eller telefon. 

Bekräfta inom 5 dagar

Tiden ska bekräftas av förskrivaren inom fem arbetsdagar. I annat fall erbjuds tiden till annan patient. 

Kallelse

Bekräftelse av bokad tid skickas via e-post. Vi skickar ej ut någon kallelse till patient. Det är förskrivaren som ansvarar för att meddela patienten om den inbokade tiden. 

Tolk

Vid behov bokar förskrivaren tolk till konsultationstillfället. 

Sjukresa

Endast i de fall då patienten är beviljad färdtjänst kan vi hjälpa till med att registrera tillstånd på sjukresekortet eller boka sjukresor till och från vår verksamhet. 

Parkering

Kl.10 och kl.13 har vi många besökare. Det kan ibland vara svårt att hitta parkering vid dessa tider. Kommer du med egen bil finns det ett begränsat antal parkeringsplatser för besökare mittemot vår huvudentré. Patienter kan hämta parkeringstillstånd i receptionen på entréplan. Det finns även parkeringsplatser i närområdet, exempelvis längs med Stora Kvinns väg i Långbro park (betalparkering).

Återbud

Patient lämnar återbud till förskrivaren som ansvarar för att meddela inbokad hjälpmedelskonsulent. I de fall återbud måste lämnas med kort varsel, vänligen ring 08-123 476 00 och välj menyval 1. 

Konsultationsblankett vid skyddad ID

Vid inbokning av konsultation till patient med skyddad ID/skyddade personuppgifter ska konsultationsblanketten postas eller e-postas utan några personuppgifter (såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer, m.m). Av sekretesskäl ska blanketten inte skickas via Take Care. Läs mer här