Komfortrullstolar

Komfortrullstol är en rullstol som går att tilta och som har en ryggvinkel som kan ändras. Den passar patienter med nedsatt bålbalans och stort behov av stöd i sittande.

Modeller

Komfortrullstolar finns i modeller med 16 tums drivhjul, där patienten inte kan köra själv, och i modeller med 24 tums drivhjul, som passar patienter som själva klarar att ta tag med händerna på drivringarna och svänga/köra lite.

Förskrivningskriterier

Förskrivningskriterierna för båda varianterna är: Kan förskrivas när gånghjälpmedel inte täcker behovet av förflyttning. Manuell rullstol ska inte ersätta rehabilitering.

Rullstolen förskrivs under behovstrappan Förflyttning.
Trappsteg: 3. i bostaden, 4. Utanför bostaden eller 5. Promenader.

Aktiviteten förflyttning innefattar även att bli körd i rullstol.

Beställning

Komfortrullstol med 16 tums drivhjul hittas i beställningsportalen under funktionsrad: 122218 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar. Komfortrullstol med 24 tums drivhjul hittas i beställningsportalen under funktionsrad: 122203 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar.