Elrullstolar

 

Beslutstöd

Beslutstöd är ett verktyg som du som förskrivare ska använda när du gör din behovsbedömning. Behovsbedömningen ska göras i samråd med brukaren. 

Beslutstödet ska alltid användas vid konsultationer gällande elrullstolar, kommunikation/kognitionshjälpmedel och enstaka ärenden.