Förvaring av elrullstol

Elrullstolar ska förvaras i en temperatur över fem grader.

Elrullstolar är utrustade med avancerad elektronik och för att de ska fungera tillfredställande har vi satt upp denna riktlinje.

Riktlinjen är baserad utifrån de olika tillverkarnas rekommendationer. Det är alltså inte bara batteriet som vi har tagit hänsyn till. Även dynor påverkas av förvaringstemperaturen där det kan finnas stor risk för mögelangrepp.

Använda och sköta en elrullstol

I Hjälpmedelsinstitutets publikation från 2008 får du råd om hur du använder och sköter din elrullstol.

Detta är ett komplement till tillverkarens/leverantörens information och den information som du får från Hjälpmedel Stockholm.

I första hand gäller dock alltid det som tillverkaren/leverantören anger i sin information (bruksanvisningen). Om du är osäker på något som gäller din elrullstol bör du kontakta din förskrivare.