Aktivrullstol

Detta sortiment kan hittas i Beställningsportalen under funktionsområde 12 22 03 - Aktivrullstol.

Förskrivningskriterier och förskrivare

En aktivrullstol är en rullstol som anpassas efter patientens behov. Den är framför allt avsedd att köras av patienten själv. Information om vem som får förskriva detta sortiment finns i Hjälpmedelsguiden.

Bedöma behov inför förskrivning

Förskivaren gör en behovs- och/eller sittanalys innan förskrivning. Konsultationsblanketten och sittanalysbilagan kan användas som underlag. Förskrivaren väger samman effekt/nytta, angelägenhet/konsekvens och frekvens enligt mallen för beslutsstöd.

Prova ut, anpassa och beställa

Finns inget standardutförande

Eftersom aktivrullstolar är individuellt anpassade behöver de byggas ihop del för del. Detta innebär att det inte finns något standardutförande på rullstolarna. Vi rekommenderar därför att det alltid görs en utprovning vid förskrivning av aktivrullstol.

Alla delar som behövs ska lägga till i beställningen för att patienten ska kunna få en komplett stol levererad. På vissa modeller finns alla delar upplagda i Beställningsportalen. Andra modeller av rullstolar beställs genom att man efter utprovning beställer huvudhjälpmedlet (rullstolen) och bifogar ett utprovningsprotokoll för stolens detaljer.

Konsultationsblankett

Använd konsultationsblanketten för Manuell rullstol. Vid behov kan du även använda sittanalysbilagan som kan hittas på samma sida. Vi uppdaterar våra blanketter kontinuerligt så var därför uppmärksam på om du har den senaste versionen. 

Instruera och träna

Vid leverans bör aktivrullstolen justeras efter patientens körförmåga och behov. Justeringar kan även göras vid senare tillfälle om patientens behov förändras. 

Informera patient

Tillbehör till rullstol så som pump, rullstolshandskar och rullstolsväskor är egenansvar och kan inte förskrivas. 

Följa upp och utvärdera

Förskrivaren har ansvar för kontinuerlig uppföljning och att informera patienten om service av aktuellt hjälpmedel. 

 

Sortimentsansvariga konsulenter

Kontakt e-post

Du kan även skicka din fråga till manuella rullstolsgruppens gemensamma e-postadress.