Aktivrullstolar

Utprovning

Utprovning av dessa rullstolar sker med hjälp av konsulent på Hjälpmedel Stockholm, alternativt med hjälp av representant från rullstolsleverantören.

Protokoll och offert

Om utprovning sker med endast förskrivare och rullstolsleverantör, fyller ni i ett utprovningsprotokoll (se länkar nedan). Protokoll är utformat utifrån Hjälpmedel Stockholms hjälpmedelssortiment.

Som ansvarig förskrivare ser du därefter till att, baserat på protokollet, få en offert från leverantören.

Beställning

Kontakta sortimentsansvarig hjälpmedelskonsulent för aktivrullstolar och gör sedan din beställning av huvudhjälpmedlet i Beställningsportalen. Faxa eller eposta utprovningsprotokoll och offert till den hjälpmedelskonsulent som du haft kontakt med, se till att referensnumret från Beställningsportalen står på utprovningsprotokoll och offert. Undantag till denna rutin är U2 Light där alla delar på rullstolen beställs via förskrivningsunderlag i Beställningsportalen.