Patientavgifter/ egenavgifter

Hjälpmedel som inte är ett hälso- och sjukvårdsansvar får brukaren själv köpa. Det kallas egenansvar.

Betalning och faktura

Får du hjälpmedel med egenavgift kommer du att få en faktura på de hjälpmedel som skickats till dig. Har du skyddade personuppgifter skickas fakturan via Skatteverkets förmedlingstjänst.

Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Betalas inte fakturan, kommer påminnelse att skickas. Påminnelsen ska vara betald inom 10 dagar. Skulle inte avgiften vara betald trots påminnelse kommer avgiften att skickas till inkasso.

Avgiften kan betalas med autogiro. Blanketten ska då skickas in för anmälan om autogiro.


Egenavgift

Läs mer i HJälpmedelsguiden

Alla egenavgifter kan ses i Vårdgivarguiden.  

Egenansvar

Hjälpmedel som inte är ett hälso- och sjukvårdsansvar får brukaren själv köpa. Det kallas egenansvar.

Avgifter korttidsförskrivning

För dig som har ett tillfälligt medicinskt behov (max sex månader) av hjälpmedel, på grund av operation eller liknande, kan korttidsförskrivning tillämpas av en förskrivare.

Om behovet kvarstår efter sex månader krävs vanligen en förskrivning av hjälpmedlet. Om ingen förskrivning sker kommer patienten även i fortsättningen betala för hjälpmedlet.

Observera att barn och vuxna med varaktig funktionsnedsättning, men med tillfälligt behov av specifikt hjälpmedel, inte behöver betala någon avgift. Förskrivaren fyller i denna informationen i kommentarsfältet på beställningen i Beställningsportalen. Läs mer om korttidsförskrivning i Vårdgivarguiden.