Skadat, stulet eller borttappat hjälpmedel

Om ett hjälpmedel skadas, tappas bort eller blir stulet ska detta anmälas till Hjälpmedel Stockholm.

Anmäl 

Ring Hjälpmedel Stockholm för anmälan av skadat, stulet eller borttappat hjälpmedel alternativt posta blanketten: "Anmälan av skadat/stulet/borttappat hjälpmedel".

Polisanmäl vid stöld

Om hjälpmedlet stulits gör patienten även en polisanmälan där Hjälpmedel Stockholm ska anges som ägare av hjälpmedlet med organisationsnummer: 232100-0016. Kopia på polisanmälan ska skickas till Hjälpmedel Stockholm tillsammans med blanketten "Anmälan av skadat/stulet/borttappat hjälpmedel".

Nytt hjälpmedel kan förskrivas för att ersätta stulet hjälpmedel. 

Hämtning vid skada

Ring 08-123 476 00 för att beställa hämtning av ett skadat hjälpmedel. Du som är förskrivare kan även beställa hämtning via arbetsorder i Beställningsportalen. 

Försäkring av hjälpmedel

Vi rekommenderar att du som patient ser över ditt försäkringsskydd då du kan bli ersättningsskyldig vid borttappat eller stulet hjälpmedel. Du kan även bli ersättningsskyldig om hjälpmedlet är skadat av onormalt slitage. 

Blankett

Denna blankett ska användas vid anmälan av skadat, stulet eller borttappat hjälpmedel.

Blanketten skickas till:

Hjälpmedel Stockholm
Box 139, 125 23 ÄLVSJÖ