Stulet, skadat eller borttappat hjälpmedel

Nedan följer information om hur du går tillväga om hjälpmedlet blivit stulet, skadat eller borttappat.

Anmäl 

Kontakta vår handläggare på Hjälpmedel Stockholm för anmälan av stulet, skadat eller borttappat hjälpmedel altenativt skicka in blanketten: "Anmälan av skadat/stulet/borttappat hjälpmedel" till oss på Hjälpmedel Stockholm.

Polisanmäl vid stöld

Om hjälpmedlet stulits gör patienten även en polisanmälan där Hjälpmedel Stockholms organisationsnummer, 232100-0016, ska finnas angivet som ägare av produkten. Kopia på polisanmälan ska skickas in tillsammans med anmälan till Hjälpmedel Stockholm.

Avregistrering och ersättning

Kontakta vår handläggare för att anmäla vad som stulits för en eventuell avregistrering. Nytt hjälpmedel kan förskrivas för att ersätta stulet hjälpmedel. 

Hämtning vid skada

Hämtning av det skadade hjälpmedlet beställs via arbetsorder av förskrivare alternativt kan du som patient ringa till vår Kundtjänst Order för hämtning. 

Se över ditt försäkringsskydd

Vi rekommenderar att du som patient ser över ditt försäkringsskydd då du kan bli ersättningsskyldig vid borttappat eller stulet hjälpmedel. Du som patient kan även bli ersättningsskyldig om hjälpmedlet är skadat av onormalt slitage. 

Blankett

Denna blankett ska användas vid anmälan av skadat, stulet eller borttappat hjälpmedel