Leverans till och från förskrivare

Körschema

I körschemat kan du se vilka dagar vi hämtar och lämnar hjälpmedel hos förskrivare. De förskrivande enheter som inte finns med i körschemat har inga fasta kördagar utan får istället sin leverans så snart det är möjligt. 

Leverans av säng

För leverans av tillbehör till säng används distributören Roux Healthcare (tidigare SAPS). Läs mer här.