Akut leverans till förskrivande enhet eller patient

Akut leverans

Leveranser för akuta behov ska ske senast 24 timmar efter beställning. Akut leverans används främst vid behov av:

  • Livsuppehållande hjälpmedel
  • Att inte förhindra hemgång från sjukhus alternativt förhindra inläggning på sjukhus.

Beställning av akut leverans i Beställningsportalen

Se till att huvudhjälpmedlet och tillbehöret som du beställer i Beställningsportalen har kort leveranstid, d.v.s. har en grön prick på  artikelraden. Om du beställer ett huvudhjälpmedel med kort leveranstid 
(grön prick),men ett tillbehör som har längre leveranstid (gul triangel/röd kvadrat), kan inte leveransen ske akut, då beställningen inväntar tillbehöret som har den längre leveranstiden. 

Behåll krysset i rutan: "accepterar likvärdig".

  1. I kommentarsfältet "Leveranskommentar" i Beställningsportalen skriver du: "Akut leverans" och anledning till den akuta leveransen samt datumet för hemgång (om patienten ska skrivas ut från sjukhus). 
  2. Ring Kundsupporten på telefonnummer: 08- 123 476 00, menyval 1.
    Uppge referensnumret på din beställning och att det gäller en akut leverans. 
  3. Kan hjälpmedlet hämtas på Hjälpmedel Stockholm? Ange då namn och telefonnummer till den som ska hämta hjälpmedlet. Informera om att vi alltid ringer från dolt nummer.

Alternativ till akut leverans

Utkörning på ordinarie kördag

Ange som kommentar på beställningen att du önskar leverans nästkommande ordinarie kördag. 

Hämta hjälpmedlet i receptionen

Du kan själv hämta hjälpmedel på Hjälpmedel Stockholm om det är brådskande. Vår adress är Bergtallsvägen 10, Älvsjö. 

Frågor

Kontakta en hjälpmedelskonsulent om du är osäker på ifall en akutbeställning är nödvändig eller om du har andra frågor. Ring 08-123 476 00 och välj menyval Sortimentsrådgivning.