Skriv ut den här sidan

Utprovning

Våra hjälpmedelskonsulenter och anpassningstekniker erbjuder råd och stöd till förskrivare vid val av hjälpmedel till patient.

Detta sker främst genom utprovningshjälp, rådgivning per telefon och e-post samt utbildningar.

Flera hjälpmedel i vårt sortiment förskrivs utan att patienten behöver besöka Hjälpmedel Stockholm för en konsultation. Alla hjälpmedel behöver dock förskrivas/beställas av en förskrivare.

Senast ändrad: 2018-04-17