Utprovning

Våra hjälpmedelskonsulenter och anpassningstekniker erbjuder råd och stöd till förskrivare vid val av hjälpmedel till patient.

Detta sker främst genom utprovningshjälp, rådgivning per telefon och e-post samt utbildningar.

Flera hjälpmedel i vårt sortiment förskrivs utan att patienten behöver besöka Hjälpmedel Stockholm för en konsultation. Alla hjälpmedel behöver dock förskrivas/beställas av en förskrivare.

Senast ändrad: 2018-04-17