Allroundrullstol, vuxen

Detta sortiment kan hittas i Beställningsportalen under funktionsområde 12 22 03 - Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar.

Förskrivningskriterier och förskrivare

Manuell rullstol kan förskrivas när gånghjälpmedel inte täcker behovet av förflyttning. Manuell rullstol ska inte ersätta rehabilitering. Mer information om vem som får förskriva detta sortiment finns i Hjälpmedelsguiden.

Bedöma behov inför förskrivning

En behovs- och/eller sittanalys bör göras innan förskrivning. Använd gärna konsultationsblanketten och sittanalysbilagan som underlag. Förskrivaren väger samman effekt/nytta, angelägenhet/konsekvens och frekvens enligt mallen för beslutsstöd

Prova ut, anpassa och beställa

En allroundrullstol körs antingen av patienten själv eller av annan person. Det finns många inställningsmöjligheter och tillbehör till denna typ av rullstol och sittkomforten går att variera från enkel till avancerad. 

Konsultationsblankett

Använd konsultationsblanketten för Manuell rullstol. Vid behov kan du även använda sittanalysbilagan som kan hittas på samma sida. Vi uppdaterar våra blanketter kontinuerligt. Var därför uppmärksam på om du har den senaste versionen av en blankett.  

Upphandlat sortiment

I det upphandlade sortimentet finns Cross 5 från leverantören Etac. Tidigare upphandlade rullstolsmodeller omsätts och bedöms som likvärdiga, exempelvis Cross I från samma leverantör. För mer information om Cross 5 kan du besöka leverantörens hemsida

Standardutförande

Det finns många inställningsmöjligheter och tillbehör till en allroundrullstol. På detta sätt har Hjälpmedel Stockholm beslutat att rullstol Cross 5 ska levereras om inga andra val har gjorts av förskrivaren i samband med beställning:

 • Sitthöjd bak: 45 cm
 • Sitthöjd fram: 47 cm
 • 24 tums punkteringsfria drivhjul med quick release och metalldrivringar
 • 6,5 tums länkhjul
 • Triangulärt ryggstöd med reglerbar ryggstödshöjd
 • Bakomliggande körhandtag
 • Långa armstöd
 • Benstöd med vid vinkel och infästningsrör med fotplattor
 • Tippskydd
 • Broms med vinklat handtag
 • Transportfästen

Höga brukarvikter 

Cross 5 har en maxvikt på 135 kg. För högre brukarvikter finns Cross 5 XL som klarar upp till 160 kg i brukarvikt och upp till 60 cm i sittbredd. Cross XL har samma tillbehör som Cross 5. Vid behov av rullstol för brukarvikter över 160 kg bör konsulent i manuella rullstolsgruppen kontaktas då det inte finns något upphandlat sortiment.

Dyna

Beställ dyna utifrån patientens behov. Dynor finns under funktionsrad 181006 och 043303 i Beställningsportalen. 

Akut leverans av allroundrullstol

Vid behov av akut/snabb leverans, exempelvis vid korttidsförskrivning, ska endast produkter med grön leveranstid väljas i Beställningsportalen. Vissa tillbehör har längre leveranstid (gul eller röd) vilket kan förlänga leveranstiden av rullstolen. 

Inställningar vid leverans 

Förskrivaren har ansvar för att ställa in rullstolen efter patientens behov i samband med leveransen. Beställda tillbehör kommer monterade men alltså ej inställda. 

Informera patient

Tillbehör till rullstol så som pump, rullstolshandskar, rullstolsväskor är egenansvar och kan inte förskrivas. 

Viktigt att informera patienten om rekommendationer gällande färd med bil, till exempel färdtjänst. Patienten bör i möjligaste mån flytta över till bilens säte för ökad trafiksäkerhet. 

Följa upp och utvärdera

Förskrivaren har ansvar för kontinuerlig uppföljning och att informera patienten om service av aktuellt hjälpmedel.