Service och reparation av hjälpmedel

Hjälpmedel Stockholm servar och reparerar de hjälpmedel som har förskrivits från verksamheten.

Beställa service

Kontakta oss för att boka service alternativt be din förskrivare att skriva en så kallad arbetsorder. 

Service kvällar, nätter och helger

Nödsituation på grund av att ditt hjälpmedel har gått sönder utanför våra ordinarie öppettider? Ring samma telefonnummer som under våra ordinarie öppettider, 08-123 476 00. Innan du ringer bör du ha tagit reda på vilket registreringsnummer ditt hjälpmedel har.

Att tänka på före service

Här ser du en sammanställning på sådant som kan vara bra att ta reda på före kontakt med Teknisk service angående ett hjälpmedel. 

Skadat hjälpmedel utöver normalt slitage

Du kan bli ersättningsskyldig om ditt hjälpmedel skadas utöver normalt slitage. Läs mer.