Att tänka på vid kontakt med Teknisk service

  • Hjälpmedlet ska vara väl rengjort.
  • Ange aktuellt telefonnummer till någon vi kan kontakta vid frågor om servicen.
  • Beskriv felet så utförligt som möjligt på arbetsordern, eller lämna telefonnummer till kontaktperson.
  • Uppge registreringsnummer.
  • Uppge om hjälpmedlet är en specialanpassad produkt. Etikett sitter på hjälpmedlet.
  • När hjälpmedlet servas väntar brukaren i väntrummet. Ta med egen lyftsele för ev hjälp vid förflyttning.
  • Ev laddare ska alltid medfölja vid service (gäller ej laddare som är fast monterad i vägg eller tak).