Förskrivning till patient med skyddad identitet

Vid beställning av hjälpmedel till patienter som har skyddade personuppgifter så rekommenderar Hjälpmedel Stockholm att pappersblanketten "Beställning av personbundet hjälpmedel" används, se länk nedan.

Ange patientens personnummer i blanketten men skriv "Skyddad identitet" i rutan för patientens namn. Kryssa i leveransadress till förskrivaren. 

Blanketten kan skickas per post eller fax till Hjälpmedel Stockholm. Av sekretesskäl ska blanketten inte skickas med e-post.