Förskrivning till patient med skyddad identitet

Följande rutiner gäller för patienter med skyddade personuppgifter, även kallat skyddad ID.

Skicka konsultationsblankett

Vid inbokning av konsultation till patient med skyddade personuppgifter ska konsultationsblanketten skrivas ut och postas eller faxas. Av sekretesskäl ska blanketten ej skickas med e-post eller via Take Care. Fyll inte i patientens personnummer på blanketten utan skriv "Skyddad ID" i rutan för patientens namn.  

Om du ska faxa blanketten

 1. Ring 08-123 476 61.
 2. Berätta att ett fax kommer att skickas. Den som svarar ger dig faxnumret.
 3. Ange patientens personnummer.
 4. Ring igen för att få en bekräftelse om att faxet har kommit fram.

Om du ska posta blanketten

 1. Posta blanketten till: Kundreskontra, Box 139, 125 23 Älvsjö.
 2. Ring 08-123 476 61 eller 08-123 476 62 och ange patientens personnummer. 

Beställning av personbundet hjälpmedel

Vid beställning av hjälpmedel till patienter som har skyddade personuppgifter ska pappersblanketten "Beställning av personbundet hjälpmedel" användas. Du kan därefter välja att posta, e-posta eller faxa blanketten.

Blanketten kan inte skickas via Take Care. Fyll inte i patientens personnummer på blanketten utan skriv "Skyddad ID" i rutan för patientens namn.  

Om du ska faxa eller e-posta blanketten

 1. Inga personuppgifter till patienten eller eventuell kontaktperson får förekomma i blanketter som faxas eller e-postas. En personuppgift är all slags information som kan knytas till en person så som exempelvis personnummer, namn, adress eller telefonnummer. 
 2. Ring 08-123 476 61.
 3. Ange om blanketten kommer att faxas eller e-postas. Den som svarar ger dig faxnumret eller e-postadressen. 
 4. Ange patientens personnummer (i telefon, inte i blanketten).
 5. Ring igen för att få en bekräftelse om att faxet eller e-postmeddelandet har kommit fram.

Om du ska posta blanketten

 1. Posta blanketten till: Kundreskontra, Box 139, 125 23 Älvsjö.
 2. Ring 08-123 476 61 och ange patientens personnummer. 

Leverans

Ange kontaktuppgifter och adress till förskrivande enhet i beställningen. Vid beställning av skrymmande hjälpmedel som ska levereras direkt hem till patienten ska detta skrivas som en kommentar i beställningen. Skriv inte patientens adress i beställningen! Vi kommer istället att ringa dig som förskrivare så att du kan lämna patientens kontaktuppgifter.

Var noga med att ge oss kontaktuppgifter till dig som förskrivare så att vi enkelt kan nå dig. Vid leverans kommer vi att kontakta patienten för att få en adress dit hjälpmedlet ska levereras. 

Vid frågor

Vid frågor om skyddad ID ringer du patientsäkerhetshandläggaren på telefonnummer: 08-123 476 20 alternativt e-post: hjmspatsak.slso@sll.se