Patient med skyddade personuppgifter

Skicka konsultationsblankett

Du som använder journalsystemet Take Care kan skicka konsultationsremissen via detta system. 

Om det finns särskilda skäl till att journalföring inte ska ske i Take Care, eller om du som förskrivare inte använder denna journalsystem, ska konsultationsblanketten istället postas till hjälpmedelsverksamheten. I blanketten ska patientens kodnummer ersätta personnumret och andra personuppgifter. Du hittar alla konsultationsblanketter här.

Uppgifter i Beställningsportalen

När en patient har tilldelats skyddade personuppgifter, även kallat skyddad ID, kommer namn, adressuppgift och telefonnummer inte att framgå i Beställningsportalen. Därför är det viktigt att förskrivaren kompletterar beställningen med egna eller alternativa kontaktuppgifter för att hjälpmedelsverksamheten ska kunna hantera beställningen.

Beställa personbundet hjälpmedel

Vid beställning av hjälpmedel ska Beställningsportalen användas. Förskrivaren ska fylla i sina egna kontaktuppgifter eller alternativa kontaktuppgifter för att beställningen ska kunna hanteras. Mer information under rubriken Leverans.

Undantag från att använda Beställningsportalen är om det finns särskilda skäl (förskrivarens bedömning). I dessa fall ska beställningen skickas via post till respektive hjälpmedelsverksamhet. I pappersblanketten ska patientens kodnummer ersätta personnumret och andra personuppgifter.  

Beställa arbetsorder

Vid beställning av arbetsorder ska Beställningsportalen användas. Förskrivaren ska fylla i sina egna kontaktuppgifter eller alternativa kontaktuppgifter för att beställningen ska kunna hanteras. Mer information under rubriken Leverans.

Undantag från att använda Beställningsportalen är om det finns särskilda skäl (förskrivarens bedömning). I dessa fall ska beställningen skickas via post till respektive hjälpmedelsverksamhet. I pappersblanketten ska patientens kodnummer ersätta personnumret och andra personuppgifter. 

Leverans

Ange kontaktuppgifter och adress till förskrivande enhet i beställningen. Vid beställning av skrymmande hjälpmedel som ska levereras direkt hem till patienten ska detta skrivas som en kommentar i beställningen. Skriv inte patientens adress i beställningen! Vi kommer istället att ringa dig som förskrivare så att du kan lämna patientens kontaktuppgifter .

Var noga med att ge oss kontaktuppgifter till dig som förskrivare så att vi enkelt kan nå dig.

Blanketter

Följande blanketter ska användas när det finns särskilda skäl (förskrivarens bedömning) för att inte använda Beställningsportalen eller Take Care.