Egen utprovning

Du som förskrivare kan boka ett utprovningsrum för att själv prova ut hjälpmedel tillsammans med din patient. 

Boka rum för utprovning

Ring 08-123 476 00 och välj menyval 2 (sortimentsrådgivning) för att kunna boka ett rum för egen utprovning. Undantaget är bokning av utprovningsrum för utprovning av elrullstol, positioneringskuddar eller madrasser. 

För att prova en elrullstol med manuell styrning måste du som förskrivare alltid kontakta en konsulent i elrullstolsgruppen inför besöket. 

För utprovning av positioneringskuddar eller madrasser ska du som förskrivare skicka e-post med förfrågan till hjmsadl.slso@regionstockholm.se alternativt hjmsmanrull.slso@regionstockholm.se

Bokningsbara tider

Du som förskrivare kan boka utprovningsrum under helgfria vardagar, kl. 8-10, 12-13 eller 15-16.15. Rummet får bokas i max 1,5 timme. Alla bokningar ska göras på en specifik patient och personnummer behöver anges vid bokning.  

Utrustning i rummet 

Alla utprovningsrum är utrustade med taklyft, brits och skjutmått. Kom ihåg att ta med egna verktyg eftersom det inte finns möjlighet att låna detta. 

Lyftsele

Vid behov av lyftsele för förflyttningar ska patienten ha med sig sin egna lyftsele. 

Vid besökstillfället

  • Både förskrivare och patient anmäler sig i receptionen vid ankomst. Förskrivaren får detta informationsblad från receptionisten inför utprovningen. 
  • Eventuellt passerkort lånas i receptionen och ska återlämnas senast 16.20
  • Du som förskrivare ska bära namnbricka eller ID-kort synligt. 
  • Rummet ska lämnas i återställt skick och alla tagytor samt provade hjälpmedel ska spritas av. 
  • Verksamheten stänger 16.30. Om patienten behöver vänta på färdtjänst ska detta göras utanför verksamhetens lokaler efter kl. 16.30. Det är du som förskrivare som har ansvaret tills patientens transport har kommit.