ADL- aktiviteter i dagliga livet

Vårt sortiment

ADL-gruppen svarar på frågor om antidecubitusmadrasser, cyklar, epilepsilarm, gånghjälpmedel, hygienhjälpmedel, inkontinensstimulatorer, kylvästar, mobila personlyftar, sängar, taklyftar, TENS-apparater, träningshjälpmedel, enklare vardagshjälpmedel, överflyttningshjälpmedel med mera.

Sortimentsansvariga konsulenter

På denna sida kan du se vilka konsulenter som arbetar i ADL-gruppen. Du ser även vilket sortiment som de är ansvariga för.  

E-posta din fråga

Skicka din fråga, i första hand, till vår gemensamma e-postadress. Vi svarar på frågor om hjälpmedel, regelverket m.m. Tänk på att inte skriva personnummer eller annan känslig information i e-posten. 

hjmsadl.slso@sll.se

 

Annica Bergström

Hygienhjälpmedel
ADL-hjälpmedel
EP-larm
Kylvästar
Gå- och ståhjälpmedel
Trehjuliga cyklar/Armcyklar

Annica Hagander

Lyftar och lyftselar
TENS och inkontinensstimulatorer
Tyngdtäcken
Trehjuliga cyklar/Armcyklar
Gå- och ståhjälpmedel

Catarina Kling

Överförflyttningshjälpmedel
Hygienhjälpmedel
Kylvästar
EP-larm
ADL-hjälpmedel

Daniel Windå

Gå- och ståhjälpmedel
TENS och inkontinensstimulatorer
Träningshjälpmedel
Trehjuliga cyklar/ Armcyklar
Lyftar och lyftselar

Gertrud Ersson

Antidecubitusmadrasser
Sängar och tillbehör till privat säng
Tyngdtäcken
ADL-hjälpmedel
Hjälpmedel för positionering i liggande

Marie Rundbom

Antidecubitusmadrasser
Sängar och tillbehör till privat säng
Överflyttningshjälpmedel
ADL-hjälpmedel
Hjälpmedel för positionering i liggande

Sara Lindman

Gå- och ståhjälpmedel
TENS och inkontinensstimulatorer
Träningshjälpmedel
Trehjuliga cyklar/ Armcyklar
Överflyttningshjälpmedel