ADL

Frågor om antidecubitusmadrasser, cyklar, epilepsilarm, gånghjälpmedel, hygienhjälpmedel, inkontinensstimulatorer, kylvästar, mobila personlyftar, sängar, taklyftar, TENS-apparater, träningshjälpmedel, enklare vardagshjälpmedel, överflyttningshjälpmedel med mera.

Nedan ser du vilket sortiment respektive hjälpmedelskonsulent är ansvarig för. 

Kontakt

Vi rekommenderar att i första hand e-posta till sortimentgruppens gemensamma funktionsbrevlåda. Här kan ni få stöd i förskrivningsprocessen eller i svårare ärenden. 

Alla konsulenter i sortimentsgruppen ansvarar att svara på frågor och ärenden som e-postas till funktionsbrevlådan. 

hjmsadl.slso@sll.se

Annica Bergström

Hygienhjälpmedel
ADL-hjälpmedel
EP-larm
Kylvästar
Gå- och ståhjälpmedel
Trehjuliga cyklar/Armcyklar

Annica Hagander

Lyftar och lyftselar
TENS och inkontinensstimulatorer
Tyngdtäcken
Trehjuliga cyklar/Armcyklar
Gå- och ståhjälpmedel

Catarina Kling

Överförflyttningshjälpmedel
Hygienhjälpmedel
Kylvästar
EP-larm
ADL-hjälpmedel

Daniel Windå

Gå- och ståhjälpmedel
TENS och inkontinensstimulatorer
Träningshjälpmedel
Trehjuliga cyklar/ Armcyklar
Lyftar och lyftselar

Gertrud Ersson

Antidecubitusmadrasser
Sängar och tillbehör till privat säng
Tyngdtäcken
ADL-hjälpmedel
Hjälpmedel för positionering i liggande

Marie Rundbom

Antidecubitusmadrasser
Sängar och tillbehör till privat säng
Överflyttningshjälpmedel
ADL-hjälpmedel
Hjälpmedel för positionering i liggande

Sara Lindman

Gå- och ståhjälpmedel
TENS och inkontinensstimulatorer
Träningshjälpmedel
Trehjuliga cyklar/ Armcyklar
Överflyttningshjälpmedel