Hämtning och lämning av säng och tillbehör till säng

Leverans

Säng och tillbehör till säng förskrivs i Beställningsportalen. Därefter sker leverans av distributören Roux Healthcare (tidigare SAPS). 

Roux Healthcare ringer angiven kontaktperson dagen före leverans. För information om en specifik sängleverans, kontakta Roux Healthcare.