Hämtning och lämning av säng

Leveransdag

För leverans av säng på en tisdag ska beställningen ha inkommit till Hjälpmedel Stockholm senast klockan 16.00 torsdagen innan. För leverans av säng på en onsdag alternativt torsdag ska beställningen ha inkommit till Hjälpmedel Stockholm senast klockan 16.00 fredagen innan.

Observera att detta inte gäller när du beställer barn- och ungdomssängar eller sängar som inte är förstahandsval enligt Beställningsportalen.

Leverans av säng sker oftast enligt körturlistan. Distributören SAPS AB kontaktar namngiven kontaktperson dagen före leverans. För information om en specifik sängleverans kontakta SAPS AB.

Vid hyra av säng

Då säng hyrs ut till kommun eller privat vårdgivare i mån av tillgång, kan det bli aktuellt med en senare leveransdag än enligt körturslistan.