Stödstång

Inför förskrivning

Det finns olika längder på stödstängerna. Det är därför viktigt att du som förskrivare, inför beställning, har mätt den exakta takhöjden i det rum där stödstång avses att monteras. Takhöjden är måttet mellan golv och tak.

Beställningsportalen

Du hittar stödstång i Beställningsportalen under funktionsområde 181803 - Ledstänger Stödstångsystem, Gripo och liknande.

Information om hur du beställer/förskriver finns att läsa överst på förskrivningsunderlaget, under rubriken " Information från Hjälpmedel Stockholm".

Montering

Montör från Hjälpmedel Stockholm kommer att montera stödstången vid ett gemensamt hembesök med dig som förskrivare.

Det är du som förskrivare som har ansvaret för stångens placering, vilka grepp som ska användas och var de ska placeras på stången samt informera och instruera patienten. Hjälpmedel Stockholm ansvarar för att stång och grepp blir korrekt monterade.