Stödstång, Gripo Alu

Rutiner

Kontakta sortimentsansvariga konsulenter, Catarina Kling eller Gertrud Ersson, inför en förskrivning av Gripo Alu.

För patientsäkerheten är det viktigt att ta hänsyn till de krav som ställs på både förskrivare och patient innan förskrivning av Gripo Alu. Till exempel måste stångens varningsmarkering kontrolleras inför varje användning.

 

Montering och beställning

Firma Svan Care kommer att montera stödstången vid ett gemensamt hembesök med dig som förskrivare. Svan Care har med sig ett Tvåhangrepp, Kombigrepp, Trekantsgrepp och Vertikalt minigrepp att prova ut vid hembesöket.

Det är du som förskrivare som har ansvaret för stångens placering, vilka grepp som ska användas och var de ska placeras på stången samt informera och instruera patienten. Svan Care ansvarar för att stång och grepp blir korrekt monterade.

Du hittar stödstång Gripo Alu i Beställningsportalen under funktionsområde 181803 - Ledstänger Stödstångsystem, Gripo och liknande.

Information hur du beställer/förskriver står att läsa överst på förskrivningsunderlaget, under rubriken " Information från Hjälpmedel Stockholm".

Läs mer om Gripo Alu på leverantörens hemsida.