Förskrivarutbildningar

För att upprätthålla förskrivarnas kompetens angående hjälpmedel erbjuds regelbundna utbildningar i det förskrivningsbara hjälpmedelssortimentet.

Kursöversikt

Detta är en kursöversikt över de kurser som hjälpmedelsverksamheterna Hjälpmedel Stockholm, KommSyn och Medicinteknisk apparatur i hemmet anordnar under våren 2022. 

Kriterier för att delta

  • Du ska ha förskrivningsrätt för det sortiment som utbildningen gäller. 
  • Beställning av det hjälpmedel som du utbildar dig i ska beställas från Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm eller Medicinteknisk apparatur i hemmet. 
  • Du ska ha grundläggande kunskap om hur du i ditt dagliga arbete använder Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden. Om du inte har gått grundkursen "Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden" rekommenderas du att göra detta. 

Kurskatalog i Lärtorget

Utbildningarna har fokus på enskilda produktområden. I Lärtorget kan du läsa mer om varje kurstillfälle. Utbildningarna publiceras terminsvis och tillfällen som redan har passerat kommer inte att vara synliga eller sökbara.

Alla våra förskrivarutbildningar har kursbenämningar som börjar med texten Hjms Förskrivarutbildning. Du hittar lättast din kurs i kurskatalogen genom att välja/filtrera Område: Hjälpmedel.

Anmälan 

I Lärtorget kan du anmäla dig till ett kurstillfälle fram till ca 14 dagar före och sedan stängs anmälan. Om platser finns kvar och anmälan är stängd, kan du anmäla intresse genom att skicka e-post till: hjmsutbildning.slso@regionstockholm.se.

Din anmälan är kopplad till den e-postadress som används för ditt konto. Utskick om kurstillfället kommer att skickas till denna e-post. Vid byte av arbetsplats kan du därför behöva ändra anmälan och korrigera ditt konto. Skicka e-post till hjmsutbildning.slso@regionstockholm.se för hjälp med detta. 

Skapa konto i Lärtorget

För att kunna anmäla dig till en förskrivarutbildning behöver du ha ett konto i Lärtorget. Välj en lathund efter din typ av anställning. 

Bekräftelse

Vid anmälan till ett kurstillfälle får du en automatisk bekräftelse eller en plats i väntelistan. För vissa av våra utbildningar vill vi försäkra oss om att du uppfyller de kriterier som finns för att delta och därför granskas dessa anmälningar manuellt. Detta innebär att bekräftelsen kan dröja. 

Avanmälan

Avanmälan sker i Lärtorget om det är mer än 14 dagar till kurstillfället. Om det är mindre än 14 dagar till kurstillfället tas din avanmälan emot via e-post till: hjmsutbildning.slso@regionstockholm.se

Kostnad

Alla våra utbildningar är kostnadsfria för dig som förskrivare.

Skräddarsydda utbildningar

Har du några specifika önskningar om utbildning och information är du välkommen att höra av dig.