Förskrivarutbildningar

Vi håller regelbundet utbildning i det förskrivningsbara hjälpmedelssortiment, regelverk och Beställningsportalen. Utbildningarna vänder sig till dig som har förskrivningsrätt och beställer hjälpmedel från Hjälpmedelsverksamheterna som hjälpmedelsleverantör.

Hjälpmedelsverksamheternas Förskrivarutbildningar: Kurskatalog vt 2024


Januari

Anmälan Beställningsportalen – Förskrivning och beställning av uttag från FHH, 25 jan kl.14:00-15:30 Webbinar


Februari

Anmälan Inkontinenshjälpmedel, 1 feb, kl.13:00-14:30 Webbinar

Anmälan Förband, sårvård och andningsvård och annat sjukvårdsmaterial, 8 feb, kl.14:00-15:30 Webbinar

Anmälan Kompressionsmaterial, 15 feb kl. 14:00-15:30 Webbinar

Anmälan Appen Grid for iPad i Talk Pad, 15 feb kl. 08:30-12:00 Fysiskt kurstillfälle

Anmälan Hörselhjälpmedel, 22 feb kl. 09:00-11:00 Webbinar

Anmälan Näringsprodukter, 22 feb, kl.14:00-15:30 Webbinar

Anmälan Kommunikationstimmen, 29 feb kl. 08:00-09:00 Webbinar


Mars

Anmälan Hjälpmedelsguiden och Beställningsportalen; Förskrivning från Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm och MAH, 5 mars, kl. 08.30-12:30 Webbinar

Anmälan Lyftselar steg 1, 6 mars kl.13:00-16:00 Fysiskt kurstillfälle

Anmälan Lyftselar steg 1, 7 mars kl. 09:00-12:00 Fysiskt kurstillfälle

Anmälan Diabetesartiklar, 7 mars kl.14:00-15:30 Webbinar

Anmälan Programvara Grid 3, 14 mars, kl. 08:30-11:30 Fysiskt kurstillfälle

Anmälan Inkontinenshjälpmedel, 14 mars, kl. 13:30-16:00: Fysiskt kurstillfälle

Anmälan Grundkurs sittande, 19 mars, kl.13:00-16:30 Fysiskt kurstillfälle

Anmälan Grundkurs sittande, 20 mars, kl.08:30-12:00 Fysiskt kurstillfälle

Anmälan Kompressionsmaterial, 21 mars kl. 13:30-16:00 Fysiskt kurstillfälle

Anmälan Elrullstol steg 1, 22 mars kl. 09:00-11:00 Webbinar

Anmälan Kognitionshjälpmedel, 27 mars, kl. 10:30-16:00 Fysiskt kurstillfälle                      

Anmälan Kommunikationstimmen, 28 mars kl. 08:00-09:00 Webbinar


April

Anmälan Elektroniska kalendrar, 9 april, kl. 10:00-12:00 Webbinar

Anmälan Komfortrullstolar, 10 april kl. 13:00-16:30 Fysiskt kurstillfälle

Anmälan Komfortrullstolar, 11 april kl. 08:30-12:00 Fysiskt kurstillfälle

Anmälan Beställningsportalen – Förskrivning och beställning av uttag från FHH,11 april, kl. 14:00-15:30 Webbinar

Anmälan Antidecubitusmadrasser; Förebyggande och Behandlande, 17 april, kl. 14:00-15.30 Webbinar

Anmälan Förband, sårvård och andningsvård och annat sjukvårdsmaterial, 18 april, kl.13:30-16:00 Fysiskt kurstillfälle

Anmälan Hörselhjälpmedel, 25 april kl. 09:00-11:00 Webbinar

Anmälan Diabetesartiklar, 25 april kl. 13:30-16:15 Fysiskt kurstillfälle


Maj

Anmälan Sittdynor sortimentsgenomgång, 2 maj, kl. 09:00-12:00 Fysiskt kurstillfälle

Anmälan Samtalsappen WidgitGo SE, 6 maj kl.08:30-12:00 Fysiskt kurstillfälle

Anmälan Elrullstol steg 1, 7 maj kl. 13:00-15:00 Webbinar

Anmälan Elrullstolar steg 2 inklusive vårdarstyrning till elrullstolar, 14 maj kl. 12:30-16:00 Fysiskt kurstillfälle

Anmälan Näringsprodukter, 16 maj kl.13:30-16:00 Fysiskt kurstillfälle   

Anmälan Elrullstolar steg 2 inklusive vårdarstyrning till elrullstolar, 15 maj kl.08:30-12:00 Fysiskt kurstillfälle

Anmälan Arbetsstolar och ståstödsstolar för vuxna, 21 maj, kl.13:00 - 16:00 Fysiskt kurstillfälle

Anmälan Mekarkurs rullstol Cross 5 och 6, 29 maj, kl.08:30-12:00 Fysiskt kurstillfälle

Anmälan Mekarkurs rullstol Cross 5 och 6, 29 maj, kl.13:00-16:30 Fysiskt kurstillfälle

Anmälan Kommunikationstimmen, 30 maj kl. 08:00-09:00 Webbinar


Juni

Anmälan Beställningsportalen – Förskrivning och beställning av uttag från FHH, 13 juni, kl.14:00-15:30 Webbinar

 

För kurser/teman som erbjuds mer än en gång/termin, får du ha max en aktiv anmälan/plats per termin – reservera plats på ett tillfälle.