Tips och råd vid körträning

Innan körträning påbörjas

Innan du börjar träna patienten i att hantera sin eldrivna rullstol bör du själv, om möjligt, lära känna stolen och dess prestanda.

Undersök miljön där den eldrivna rullstolen ska användas. Vi rekommenderar att du prövar praktiskt vilka vägar, passager över vägar, backar med mera som rullstolen ska köras i, om den ska nyttjas utomhus. Se om det finns alternativa vägar som kan användas om den ordinarie vägen har faror och hinder.

Läs igenom den eldrivna rullstolens bruksanvisning. Där kan du bland annat finna tekniska data om rullstolen, skötselråd, samt hur inställningar av sits ska ske.

Inför körträningen

 • Vid leverans av elrullstol får patienten en informationsfolder med uppgifter om elrullstolen, skötselanvisningar m.m. Ev övrig information som patienten kan behöva, skrivs ut av förskrivaren.
 • Gå igenom informationen med patienten och övriga berörda personer.
 • Förklara för patienten, alternativt anhöriga/vårdare, var, i vilka aktiviteter den eldrivna rullstolen ska användas samt under vilka förutsättningar patienten ska köra rullstolen. Informera om ev. restriktioner t.ex. att patienten bara får köra med sällskap eller ska undvika att köra i vissa miljöer. Detta kan av förskrivaren skrivas in i: Överenskommelse mellan patient och förskrivare vid förskrivning av elrullstol.
 • Visa vilka instruktionsböcker som medföljer och vad som står i dessa.

Körträning påbörjas

 • Instruera om hur den eldrivna rullstolen startas, stängs av och hur man låser elektroniken, om denna möjlighet finns till aktuell eldriven rullstol. Påtala att patienten alltid skall slå av strömmen då han/hon stannar rullstolen vid till exempel överflyttning, samtal med någon eller vid betalning i butikskassa.
 • Träna på att göra inställningar av sits och hastighet.
 • Visa hur frikopplingen fungerar för att kunna användas vid ett eventuellt driftsstopp.
 • Träna start och stopp på plan mark, i upp- och nedförsbacke, samt på olika typer av underlag.
 • Pröva bromssträckan, det vill säga släpp joysticken vid olika hastigheter, och även i backe.
 • Öva hastighetsregleringar i svängar, det vill säga sänk hastigheten.
 • Öva att köra upp och ned för kanter av varierande höjd. (För hindertagning, se den eldrivna rullstolens bruksanvisning). Med trehjulig eldriven rullstol är det extra viktigt att köra upp rakt mot kanten så att de bakre hjulen passerar kanten samtidigt. Kör man snett mot en hög kant kan rullstolen i värsta fall välta.
 • Kör på olika typer av underlag.
 • Öva på att komma till och från rullstolens förvaringsplats.
 • Backa. Har brukaren svårt att backa, undvik alltför trånga passager. Träna på att hitta alternativa manövreringar.
 • Hjälp till att hitta det säkraste sättet i stressiga situationer. Till exempel hur man kan köra in och ut ur hissar.
 • Ska patienten köra utomhus i exempelvis affärscentrum, är det bra att successivt körträna i miljöer där det vistas andra människor.
 • Gå igenom de trafikregler som gäller för eldriven rullstol.

Generella tips för köträningen

 • Träna i fiktiva miljöer där ingen/inget kan skadas, upptejpade områden som motsvarar till exempel aktuell hiss.
 • Backkörning. Informera om vilka backar som inte får köras i – upplys om var gränsen går för stolen, se eldrivna rullstolens bruksanvisning.
 • Informera om var eventuella matkassar ska placeras på rullstolen för att inte påverka tipprisken.
 • Om fotplattor är svåra att fälla upp för patienten kan en påklädningskrok (pinne med krok) underlätta momentet. Denna bekostas av patienten.

 Underlätta vid körning

Finns sitstilt och/eller elbenstöd kan dess funktioner användas för att underlätta vid körning av den eldrivna rullstolen:

 • Sitstilten kan underlätta för patienten att orka hålla upp huvudet och därmed kunna se längre.
 • Sitstilten kan genom att tippas bakåt underlätta då man kör nedför kanter och i utförsbackar. Tiltar man bakåt kommer benstöden högre upp från marken.
 • Sitstilten kan med fördel tippas framåt då man kör uppför ramper. Detta för att minimera tipprisken bakåt.
 • Elbenstöden kan behöva vinklas upp för att inte slå i kanten vid utomhuskörning (tips för den som har långa ben).