Riktlinjer i trafiken

När du använder en elrullstol i trafiken är du skyldig att känna till trafikreglerna och rätta dig efter dem. Bland annat innebär det att du:

  • Ska uppträda så att du inte i onödan hindrar eller stör trafiken. 
  • Ska följa alla trafikanvisningar (vägmärken, trafikmärken, trafiksignaler).
  • Inte får köra elrullstol om du är påverkad av alkohol eller andra droger. Tänk på att även viss medicin är olämplig vid framförande av fordon. 

De viktigaste trafikreglerna

  • Om du inte kör fortare än normal gångfart (ca 4 km/h) betraktas du som gångtrafikant. Du skall köra på trottoaren och använda övergångställen. Det är det bästa och säkraste sättet att ta sig fram med elrullstol i trafiken.
  • Om du kör fortare än gångfart skall du följa samma regler som en cyklist. Du ska använda cykelbanan, om cykelbana saknas ska du köra på vägbanan så långt till höger som möjligt.
  • Om det finns cykelbanor på båda sidor om vägen ska du köra på den högra, räknat i din färdriktning.
  • Du får inte köra på motorväg eller motortrafikled.
  • Du får inte köra i bredd med annan rullstol eller cykel.