Uppföljning av elrullstol

Uppföljning av förskrivning

Efter inträning och en tids användning bör uppföljning ske. Till din hjälp finns checklistan "Uppföljning elrullstol".

Årlig uppföljning

Uppföljning av elrullstol ska ske regelbundet. Läs mer om detta i Vårdgivarguiden/Hjälpmedelsguiden

Blankett: Uppföljning av elrullstol