Tillbehör till elrullstol

Patient får i samband med förskrivning de tillbehör som är nödvändiga utifrån det medicinska behovet.

Vid medicinsk försämring kan förskrivaren sedan göra en efterbeställning av aktuellt tillbehör och om så krävs även en arbetsorder för montering. 

Rådgivning

Har du planer på att beställa ett tillbehör och behöver rådgivning, ska du vända dig till hjälpmedelskonsulent i elrullstolsgruppen.

Specialanpassning

Inför en specialanpassning ska du alltid ta kontakt med konsulent för vägledning.

Egeninköpta tillbehör

Ett fåtal tillbehör kan brukaren köpa själv och då även bekosta monteringen. Inköp och montering sker via Hjälpmedelcentralen eller rullstolsleverantör, efter samråd.