Förskrivning av elrullstol med manuell direktstyrning utan hjälpmedelskonsulent

Kontakt med konsulent i elrullstolsgruppen behövs alltid innan egen utprovning.

Vid enklare elrullstolsärende kan förskrivaren göra en förskrivning själv utan utprovning tillsammans med hjälpmedelskonsulent. Detta gäller endast elrullstolar i ordinarie sortiment med manuell direktstyrning eller då behov av hopfällbar elrullstol föreligger. Utprovning kan ske antingen på Hjälpmedel Stockholm eller i vissa fall i hemmet/förskrivande enhet.

Rutin - förskrivningsprocess

 1. Inventera patientens behov enligt "Checklista inför förskrivning av elrullstol". Samråd med aktuell läkare vid behov.
 2. Utgå från blanketten: "Konsultationsblankett för elrullstolar"
 3. Förskrivaren kontaktar en hjälpmedelskonsulent i elrullstolsgruppen per telefon. Vi rekommenderar att konsultationsblanketten används vid samtalet. Förskrivaren diskuterar ärendet med hjälpmedelskonsulenten och i samråd beslutas om förskrivning utan hjälpmedelskonsulent är lämpligt. Om det inte är lämpligt skickar förskrivaren in en konsultationsblankett och ärendet följer vanliga rutiner.
 4. Bedömning enligt Hjälpmedelsguidens beslutstöd och att förskrivning sker i samråd med hjälpmedelskonsulent dokumenteras i patientens journal.
 5. Förskrivning och utprovning på Hjälpmedel Stockholm: Utprovningsrum för förskrivare och patient bokas i samråd med hjälpmedelskonsulent som erbjuder och bokar tid som inte kolliderar med övriga utprovningar. Tekniker och hjälpmedelskonsulent deltar inte vid utprovningen. Om hjälp från hjälpmedelskonsulent eller tekniker behövs skickar förskrivaren in en konsultationsblankett och ärendet behandlas som övriga konsultationsärenden. 
  Förskrivning och utprovning i hemmet: Om det finns omständigheter som försvårar utprovning i Hjälpmedel Stockholms lokaler kan i vissa fall utprovning i hemmet erbjudas. En förutsättning är att förskrivaren är säker på vilken modell som kommer att fungera. När förskrivaren lägger beställningen i Beställningsportalen namnger han/hon den hjälpmedelskonsulent som har varit med och diskuterat ärendet. 
 6. När förskrivaren lägger beställningen i Beställningsportalen namnger hon/han den hjälpmedelskonsulent som varit med och diskuterat ärendet.
 7. Förskrivaren ansvarar för att brukaren kan använda och hantera den förskrivna rullstolen samt att hjälpmedlet uppnått avsedd funktion och nytta. Förskrivaren ansvarar även för dokumentation och utvärdering.
 8. Körträning ska ske tillsammans med förskrivare. Läs mer om tips och råd vid körträning.
 9. Uppföljning ingår i förskrivningsansvaret. Till din hjälp finns blanketten "Uppföljning av elrullstol, checklista".