Förskrivning av elrullstol tillsammans med hjälpmedelskonsulent

Rutin - förskrivningsprocessen

  1. Inventera patientens behov enligt Checklista inför förskrivning av elrullstol. Samråd med aktuell läkare vid behov
  2. Fyll i ”Beställning konsultation” samt ”Konsultation elektrisk rullstol” i TakeCare. Det går också att skriva ut och posta blanketten ”Konsultation” via hemsidan.
  3. Tidsbokare kontaktar förskrivaren via e-post och erbjuder tid för utprovning. Förskrivaren ansvarar för kontakten med patienten. Vid behov av tolkhjälp se rutin för tolk.
  4. Förskrivning av elrullstol sker i Beställningsportalen i samråd med konsulent vid eller efter utprovningstillfället.
  5. Förskrivaren ansvarar för att patienten kan använda och hantera den förskrivna elrullstolen samt att hjälpmedlet uppnått avsedd funktion och nytta. Förskrivaren ansvarar även för dokumentation och utvärdering.
  6. Körträning ska ske tillsammans med förskrivare. Läs mer om tips och råd vi körträning.
  7. Förskrivaren ansvarar för uppföljning enligt Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2021:52, 2 kap, §3. Till din hjälp finns ”Uppföljning av elrullstol”.