Förskrivning av elrullstol tillsammans med hjälpmedelskonsulent

Rutin - förskrivningsprocessen

  1. Inventera patientens behov enligt Checklista inför förskrivning av elrullstol. Samråd med aktuell läkare vid behov
  2. Fyll i faktainsamlingen "Beställning av konsultation Elrullstol" (word).
  3. Hjälpmedelskonsulent kontaktar förskrivaren och erbjuder tid för utprovning. Förskrivaren ansvarar för kontakten med patienten. Vid behov av tolkhjälp se rutin för tolk.
  4. Beställning i Portalen efter samråd med konsulent vid eller efter utprovningstillfället.
  5. Förskrivaren ansvarar för att patienten kan använda och hantera den förskrivna rullstolen samt att hjälpmedlet uppnått avsedd funktion och nytta. Förskrivaren ansvarar även för dokumentation och utvärdering.
  6. Körträning ska ske tillsammans med förskrivare. Läs mer om tips och råd vi körträning
  7. Uppföljning ingår. Till din hjälp finns Uppföljning av rullstol, eldriven.