Checklista inför förskrivning av vårdarstyrt drivaggregat

Denna checklista är tänkt att vara ett stöd för dig som förskrivare inför ställningstagande till förskrivning av vårdarstyrt drivaggregat. 

Förstahandsval

Lille Viking till Transit, Azalea, HD eller Cross.

Andrahandsval

Viamobil till Azalea och E-walk till Transit eller Cross. 
Som andrahandsval finns även E-drive (drivhjul med motor) till Azalea Assist, Seabass eller redan levererad HD600/650. 

Elrullstol med vårdarstyrning har generellt bättre köregenskaper utomhus än manuell rullstol med drivaggregat och kan vara värt att överväga som alternativ. 

Kriterier vid förskrivning:

  • Drivaggregat till manuell rullstol eller vårdarstyrd eldriven rullstol förskrivs för att underlätta de närståendes dagliga arbete i egna bostaden.
  • Drivaggregat till manuell rullstol eller vårdarstyrd eldriven rullstol kan även förskrivas till patient med personliga assistans mer än 20 timmar per vecka enligt LSS (som enligt KSL-överenskommelsen jämställs med närstående). 

Användningsområde:

  • Drivaggregatet fungerar bäst på fast underlag, klarar ca 8 gr stigning och hinder upp till ca 4 cm.
  • Köregenskaperna försämras om patienten sitter lutad åt ena sidan eller är mycket tung.
  • Drivhjulen kan slira på t ex snö, is och lösgrus.
  • Motor och batteri väger cirka 20 kg.
  • Lille Viking går inte att ta loss i vårt standardutförande. Kryssramstolen går därför inte att fälla ihop. Behöver man kunna fälla ihop rullstolen väljs E-walk som går att beställa till Transit eller Cross.
  • Då drivaggregatet är monterat mellan rullstolens drivhjul krävs det att vårdaren har bra rörlighet för att frikoppla den, d v s fälla upp motorn för att kunna köra manuellt.  Detta gäller Lille Viking och E-walk.
  • Vårdaren behöver körträning och instruktioner i stolens möjligheter och begränsningar. 

Förvaring och skötsel:

  • Rullstol med drivaggregat ska förvaras inomhus, vid minst 5 grader plus, i låst utrymme.