Arbetsstol

Förskrivningskriterier

Arbetsstol kan förskrivas som alternativ till manuell rullstol för att underlätta förflyttning och/eller uppresning inomhus. Arbetsstol kan också förskrivas, i samråd med läkare och hjälpmedelskonsulent, till patienter med grav sittproblematik för att sitta och bibehålla sittande ställning.

Beställning

Arbetsstolar hittas i Beställningsportalen under funktionsrad 18 09 03. Det finns både elektriskt och gasreglerade arbetsstolar. De beställs under behovstrappan Förflyttning. Trappsteg 3: I bostaden eller, i samråd med läkare, under trappsteg 1: Ändra och bibehålla kroppsställning.