Coxitstol

Förskrivningskriterier

Coxitstol är en arbetsstol där ena halvan av sitsen kan vinklas ned. Den passar patienter som inte kan böja 90 grader i ena höftleden.
Coxitstol kan förskrivas till brukare med grav sittproblematik för att sitta och bibehålla sittande ställning.

Beställning

Coxitstolar hittas i beställningsportalen under funktionsrad 18 09 09. De beställs under behovstrappan Förflyttning. Trappsteg 3: I bostaden eller, i samråd med läkare, under trappsteg 1: Ändra och bibehålla kroppsställning.