Väggmonterad duschstol

Väggmonterad duschstol ingår inte i ordinarie sortiment. Alla förskrivningar av detta hjälpmedel hanteras som "enstaka produkt utanför sortiment", även kallat "enstaka ärende".

Inför ansökan av enstaka produkt utanför sortiment

  1. Förskrivaren kontaktar sortimentsansvarig ADL-konsulent. 
  2. Ansökan om enstaka produkt utanför sortiment fylls i om väggmonterad duschstol är aktuell för förskrivning. Ansökan måste först godkännas innan förskrivning kan göras i Beställningsportalen. 

Efter att ansökan har godkänts

1) Arbetsorder i Beställningsportalen

Förskrivaren fyller in en arbetsorder i Beställningsportalen för hembesök med montör från Samhall som bedömer väggens hållfasthet och om montage kan ske: 

  • Klicka i ”montering/anpassning” på arbetsordern och skriv i specifikationsfältet ”Beställning till Samhall angående bedömning av vägg inför montering av väggmonterad duschstol modell XXX".
  • Ange direktnummer (helst mobilnummer) till dig som förskrivare, det vill säga ej telefonnummer till växel eller "telefontidsnummer". Detta för att Samhall ska kunna kontakta dig som förskrivare för tidsbokning av hembesöket. 

2) Samtycke av patient

Om montering bedöms vara möjlig ansvarar förskrivaren för att fylla i och ta med två exemplar av blanketten ”Samtycke från patient om fast montage av medicintekniskt hjälpmedel” till patienten för underskrift.

Patienten ansvarar för att inhämta eventuella nödvändiga tillstånd från bostadens ägare för att montaget ska kunna genomföras. Detta ska ske innan samtyckesblanketten skrivs under. Läs mer om vad som gäller för fastmonterade hjälpmedel.

3) Förskrivning i Beställningsportalen

Efter hembesöket ska förskrivaren göra en förskrivning i Beställningsportalen på det hjälpmedel som patienten behöver och som ska fastmonteras. Montering ingår i beställningen, ingen arbetsorder krävs. Väggmonterad duschstol finns under funktionsrad 093303. 

I rutan Information till Hjälpmedel Stockholm anges: ”Konsulent XXX (ange namn). Montering av väggmonterad duschstol OK, enligt Samhall. Samtyckesblankett skickad med post.”

Ett exemplar av den underskrivna blanketten ska märkas med Beställningsportalens referensnummer på förskrivningen av hjälpmedlet och skickas per post till: ADL-gruppen, Hjälpmedel Stockholm, Box 139, 125 23 Älvsjö. Den andra blanketten behålls av patienten.