Väggmonterad duschpall (093303)

Väggmonterad duschpall får inte förskrivas för att få en liten duschpall. Liten duschpall är egenansvar. Inför en förskrivning av väggmonterad duschpall behöver förskrivaren först kontakta sortimentsansvarig ADL-konsulent, se uppgifter till höger.

Bedömning av behov av väggmonterad duschpall

Förskrivaren ska ha tagit ställning till behov av väggmonterad duschpall och om det måttmässigt får plats, samt om förutsättningar för montage finns.

Därefter beställer förskrivaren, genom arbetsorder i Beställningsportalen, alltid hembesök med montör från Samhall som bedömer väggens hållfasthet och om montage kan ske:

  • Klicka i ”montering/anpassning” på arbetsordern och skriv i specifikationsfältet ”Beställning till Samhall angående bedömning av vägg inför montering av väggmonterad duschpall modell XXX".
  • Ange direktnummer (helst mobilnummer) till dig som förskrivare, det vill säga ej telefonnummer till växel eller "telefontidsnummer". Detta för att Samhall ska kunna kontakta dig som förskrivare för tidsbokning av hembesöket. 

Samtycke från patient

Om montering bedöms vara möjlig ansvarar förskrivaren för att fylla i och ta med två exemplar av blanketten ”Samtycke från patient om fast montage av medicintekniskt hjälpmedel” till patienten för underskrift. Patienten ansvarar för att inhämta eventuella nödvändiga tillstånd från bostadens ägare för att montaget ska kunna genomföras. Detta ska ske innan samtyckesblanketten skrivs under. Läs mer om vad som gäller för fastmonterade hjälpmedel, klicka på länken till höger.

Förskrivning och information till Hjälpmedel Stockholm

Efter hembesöket ska förskrivaren göra en förskrivning i Beställningsportalen på det hjälpmedel som patienten behöver och som ska fastmonteras. Montering ingår i beställningen, ingen arbetsorder krävs.  I rutan Information till Hjälpmedel Stockholm anges ”OK med beställning, enlig konsulent XXX. Väggmontering av väggmonterad duschpall OK, enligt hembesök med Samhall. Samtyckesblankett skickad med post.”

Ett exemplar av den underskrivna blanketten ska märkas med Beställningsportalens referensnummer på förskrivningen av hjälpmedlet och skickas per post till ADL-gruppen, Hjälpmedel Stockholm, Box 139, 125 23 Älvsjö. Den andra blanketten behålls av brukaren.