Armstöd, vägg och/eller golvmonterade (181811)

Bedömning av behov av armstöd

Förskrivaren ska ta ställning till om armstöd ska förskrivas och om det måttmässigt får plats, samt om förutsättningar för montage finns. Armstöd OptimaL kräver fri monteringsyta på (bxh) 19 x 19 cm. Därtill behöver rymd bedömas, för att armstöden ska kunna fällas upp.

Hembesök med Samhall och samtycke från patient

Därefter beställer förskrivaren, genom arbetsorder i Beställningsportalen, alltid hembesök med montör från Samhall som bedömer väggens hållfasthet och om montage kan ske:

  • Klicka i ”montering/anpassning” på arbetsordern och skriv i specifikationsfältet ”Beställning till Samhall angående bedömning av vägg inför montering av armstöd modell XXX".
  • Ange direktnummer (helst mobilnummer) till dig som förskrivare, det vill säga ej telefonnummer till växel eller "telefontidsnummer". Detta för att Samhall ska kunna kontakta dig som förskrivare för tidsbokning av hembesöket.

Om montering bedöms vara möjlig ansvarar förskrivaren för att fylla i och ta med två exemplar av blanketten ”Samtycke från patient om fast montage av medicintekniskt hjälpmedel” till patienten för underskrift. Patienten ansvarar för att inhämta eventuella nödvändiga tillstånd från bostadens ägare för att montaget ska kunna genomföras. Detta ska ske innan samtyckesblanketten skrivs under. Läs mer om vad som gäller för fastmonterade hjälpmedel, klicka på länken till höger.

Förskrivning och information till Hjälpmedel Stockholm

Efter hembesöket ska förskrivaren göra en förskrivning i Beställningsportalen på det hjälpmedel som patienten behöver och som ska fastmonteras. Montering ingår i beställningen, ingen arbetsorder krävs.  I rutan Information till Hjälpmedel Stockholm anges ”Väggmontering av armstöd OK, enligt hembesök med Samhall. Samtyckesblankett skickad med post.”

Ett exemplar av den underskrivna blanketten ska märkas med Beställningsportalens referensnummer på förskrivningen av hjälpmedlet och skickas per post till ADL-gruppen, Hjälpmedel Stockholm, Box 139, 125 23 Älvsjö. Den andra blanketten behålls av brukaren.