Toalettsits med inbyggd lyftanordning (091221), väggmonterad modell

Bedömning av behov av toalettsits med inbyggd lyftanordning

I första hand ska alltid modeller som inte kräver fast montage väljas (Svan Care, golvstående och Top Hygien, Top Lyft). I dessa fall gäller inte denna rutin.

När det inte är möjligt att välja dessa hjälpmedel kan väggmonterad modell vara aktuell (Svan Care, väggmonterad). Ibland kan också en golvstående lyft behöva extra förankring i väggen (Svan Care, montagepaket) varvid denna rutin är aktuell även i dessa fall.

Förskrivaren och säljare från Svan Care kan göra ett hembesök tillsammans för utprovning av produkt. Vid hembesöket bedömer Svan Care väggens hållfasthet och om montage kan ske.

Samtycke från patient

Om montering bedöms vara möjlig ansvarar förskrivaren för att fylla i och ta med två exemplar av blanketten ”Samtycke från patient om fast montage av medicintekniskt hjälpmedel” till patienten för underskrift. Patienten ansvarar för att inhämta eventuella nödvändiga tillstånd från bostadens ägare för att montaget ska kunna genomföras. Detta ska ske innan samtyckesblanketten skrivs under. Läs mer om vad som gäller för fastmonterade hjälpmedel, klicka på länken till höger.

Förskrivning och information till Hjälpmedel Stockholm

Förskrivaren behöver alltid kontakta sortimentsansvarig konsulent inför förskrivning av lyft som ska väggmonteras, se kontaktuppgifter till höger.

Efter hembesöket ska förskrivaren göra en förskrivning i Beställningsportalen på det hjälpmedel som patienten behöver och som ska fastmonteras. Montering ingår i beställningen, ingen arbetsorder krävs.  I rutan Information till Hjälpmedel Stockholm anges ”Samtyckesblankett skickad med post. OK med beställning, enlig konsulent XXX. Väggmontering OK, enligt hembesök med Svan Care säljare XXX. Lyften ska monteras separat/ihop med befintlig Bidette, modell XXX/ ihop med nybeställd Bidette (bostadsanpassning är godkänd och beställning lagd)”.

Ett exemplar av den underskrivna blanketten ska märkas med Beställningsportalens referensnummer på förskrivningen av hjälpmedlet och skickas per post till ADL-gruppen, Hjälpmedel Stockholm, Box 139, 125 23 Älvsjö. Den andra blanketten behålls av patienten.