Periodisk inspektion av lyftselar

Dokumentationen av inspektionen bör förvaras säkert i händelse av tillbud. 

Inspektion av lyftselar bör utföras:

  • enligt tillverkares instruktion, dock minst en gång var 6:e månad.
  • av person som är kvalificerad och välbekant med lyftselens utformning, användningsområde och skötsel. 

Dokumentationen bör innehålla:

  • datum för inspektionen

  • lyftselens serienummer eller annat sätt att identifiera selen
  • information om lyftselens skick
  • tidpunkt för nästkommande inspektion
  • namn på och signatur av personen som utfört inspektionen