Service av taklyftar och mobila personlyftar

Kontakt

Kontakt Teknisk service- Kundtjänst för att

  • Boka service av mobila personlyftar
  • För att avhjälpa akuta fel

Service kan även beställas av förskrivaren via arbetsorder.

 

Kontakta Orderhandläggare för att

  • Boka service av taklyft

Vid akuta fel på taklyft utanför kontorstid vänder du dig till Hjälpmedel Stockholm på telefonnummer:

020- 120 43 43

 

Serviceperiod

Taklyftar och mobila personlyftar ska genomgå en årlig provning. Information om kommande kontrolldatum finns angivet på den service-etikett som sitter på lyften eller lyftblocket.